அருமையான & நல்ல அரை மணப்பெண் பட்டுப் புடவை

₹ 3,500.00 ₹ 2,999.00 SAVE 14%
MRP inclusive of all taxes.
People are viewing this right now
sold in last hours

Hurry up! Sale Ends in

%-D%!D:Day,Days; %-H%!H:hour,hours; %-M%!M:min,mins; %-S%!S:sec,secs;
Text with Icon

Free Shipping & Returns

100% money back guarantee

Authentic & Quality Assured

Add to Wishlist
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and

Also Get EXTRA INSTANT ₹200 OFF on Prepaid orders.

Prices mentioned are inclusive of all Taxes*

BEST COUPON FORYOU
Simple Box

FLAT 10% off on above ₹4,999/-

FAMEBAZAAR10 Copy Code
PRODUCT DETAILS
😍😍😍 ஆஹா புதியது 😍😍😍

கனமான பனாரசி அரை மணப்பெண் பட்டுப் புடவை, இரட்டை ஜாரி நெசவுப் புடவைகள்

கான்ட்ராஸ்ட் செம்பு ஜாரி பார்டருடன் முழுமையாக சில்வர் ஜாரி மற்றும் கான்ட்ராஸ்ட் பிளவுஸுடன் கான்ட்ராஸ்ட் பல்லு….
▪️பொருள் :- வாரஞ்சி அரை பட்டு
▪️வேலை :- வெள்ளி மற்றும் செம்பு ஜாரி நெசவு
▪️ மடங்குகள் கிடைக்கும்
கழுவுதல் பராமரிப்பு: உலர் கழுவுதல் மட்டுமே
CARE INSTRUCTION

We always recommend dry cleaning as it's a process of cleaning clothes and fabrics using a chemical solvent instead of water. It's ideal for delicate and high-quality garments that can't be washed with water. The process involves pre-treatment, where stains are inspected and treated, followed by dry cleaning using a chemical solvent to dissolve dirt and stains without damaging the fabric. After cleaning, garments are pressed to give them a crisp appearance. Dry cleaning is effective for delicate fabrics and stubborn stains but may not be suitable for all fabrics. Always check the care label and choose a reputable dry cleaner. For washing sarees, hand-wash in cold water with mild detergent, avoid bleach, and dry in shade. Iron with a warm iron while damp, store in a cool, dry place, and handle with care to prevent tears. Following these instructions will keep your sarees beautiful for years. Washing and caring for products is the responsibility of the customer.

SHIPPING & RETURNS

Shipping Terms: No deliveries are made on Saturdays and Sundays & Govt Lockdown Times and in most cities as they follow a 5 day work culture. Some times we can try to organize deliveries on Saturdays also on some extra cost on case to case basis. Read More

Return Terms:
We have a 0 day return policy, which means you don't have options to return.if the product Damage we will take return 2 days after receiving your item to request a return. Kindly contact our customer care team via WhatsApp 9941147444. Read More.